Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Dödsboanmälan

När en anhörig avlider finns det praktiska saker som är bra att fundera över. Det är till exempel viktigt att du tar reda på vilka tillgångar som finns i dödsboet innan du tar ställning till olika begravningsalternativ. Följande är exempel på tillgångar som kan finnas i ett dödsbo:

  • Fastighet, mark, bohag, bil, båt, motorcykel, husvagn, skoter.
  • Obligationer, aktier eller andra värdepapper.
  • Försäkringar som avtals-, gruppliv-, privat- eller begravningsförsäkring.
  • Saldo på bankkonto och betalkort.
  • Överskjutande skatt.

Viktigt att tänka på vid ett dödsfall

Kontakta banken för att spärra bankkonton. Kom ihåg att även stoppa eventuella autogirobetalningar. Betala inga räkningar innan bouppteckning/dödsboanmälan är gjord.

Observera att de tillgångar som finns i dödsboet i första hand ska gå till begravningskostnader.

Bouppteckning eller dödsboanmälan?

En dödsboanmälan kan ses som en enklare form av bouppteckning och ska ske inom två månader från dödsdagen. Om det finns hus, bostadsrätt eller mark i dödsboet måste däremot en bouppteckning göras. Likaså om någon av dödsbodelägarna kräver en bouppteckning, om det krävs omfattande utredning, eller om det finns ett testamente eller äktenskapsförord.

Socialtjänsten ansvarar för att en dödsboanmälan lämnas in till Skatteverket för registrering.

Ekonomisk hjälp till begravningen?

Om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningskostnaderna kan dödsboet ansöka om ekonomiskt hjälp hos socialförvaltningen. För att få ekonomisk hjälp krävs att kostnaderna är skäliga. Beviljad summan ska täcka alla kostnader i samband med begravningen. Några exempel är dödsannons, transport, kista, kistdekoration och gravsten.

Vill du veta mer?

När det gäller ansökningar eller förfrågningar kring dödsbon och/eller begravningskostnader har vi telefontider måndag och torsdag klockan 08.30-09.30.

Kontaktuppgifter

Socialtjänstens växel

0550-884 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".