Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Jobb och arbetsmarknad

Arbetsmarknadsenheten i Kristinehamns kommun

Arbetsmarknadsenheten i Kristinehamns kommun (AME) samordnar kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser. Vi finns i första hand för dig som står en bit ifrån arbetsmarknaden och behöver stöd på vägen mot arbetsmarknaden och egen försörjning.

På AME har vi goda kontakter med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Värmland. Vi har också upparbetat samarbete med de övriga kommunerna i vårt län. Målet är att kunna erbjuda bra och meningsfulla platser för arbetsträning, sysselsättning och praktik. Vi jobbar även med vägledning till studier, jobbsökaraktiviteter och studiebesök.

Att upprätthålla goda kontakter och ett gott samarbete med det privata näringslivet är en viktig del av vårt uppdrag. Vi vill att du som kommuninvånare ska känna att Kristinehamn är en plats där man kan leva, bo och arbeta på.

Om du är mellan 16 och 19 år gammal, arbetslös och inte studerande tillhör du det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Det gäller även dig som har avslutat ett gymnasieprogram utan examen.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Veronica Andersson, enhetschef för AME. 

Kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser

Passagens mål är att ge deltagarna en meningsfull och utvecklande sysselsättning eller praktik. Tillsammans med den berörde vill vi stärka personens ställning på arbetsmarknaden och öka möjligheterna att nå egen försörjning.

Passagen arbetar nära socialtjänstens ekonomihandläggare och samarbetar också med handläggare på Arbetsförmedlingen.

Passagen pensionärsservice

Är du pensionär och bor i Kristinehamns kommun? Då har du möjlighet att nyttja Passagen pensionärsservice. Syftet är att underlätta vardagen för dig som är äldre och bor kvar i det egna hemmet.

Vad kan jag få hjälp med?

Exempel på vad du kan få hjälp med:

 • Gräsklippning (fast pris beroende på gräsmattans storlek)
 • Lövkrattning
 • Snöskottning & sandning (fast pris)
 • Bära ved & pellets
 • Köra skräp till Strandmossen (en extra avgift kan tillkomma)
 • Beskära träd och häckar (medarbetarna som utför dessa arbeten har Hushållningssällskapets utbildning).

Vad kostar det?

Att anlita Passagen pensionärsservice kostar 295 kronor i timmen från och med 1 januari 2021. Moms tillkommer.

Vem utför tjänsterna?

Passagen är en av kommunens två arbetsträningsenheter. Här sysselsätter man personer som närmast kommer från socialtjänsten, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Arbetsträningen kan ske på kortare och längre tid.

De flesta av Passagens medarbetare har olika kompetens och bakgrund, där många kommer från en kortare eller längre arbetslöshet. Målet är att de ska nå egen försörjning så snart som möjligt. Det innebär att de arbetsuppgifter som ska göras inte alltid utförs av yrkesmän.

Kontaktperson

Benny Roselin, samordnare
benny.roselin@kristinehamn.se
0550-882 35

Östervik stadsbondgård är en arbetsmarknadsinsats som finns till för dig som står utanför arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa eller av annan anledning har behov av arbetsträning. Syftet med vår verksamhet är att ge dig som deltagare möjlighet att komma igång, få nya rutiner och förbereda dig för nästa steg i din personliga utveckling.

På Östervik finns en trivsam miljö bland djur där alla är välkomna. Hos oss kan man bland annat arbeta med djurskötsel, vedproduktion, cykelrenovering, kaféverksamhet, fixartjänst, snickeri och vaktmästeri. Har du viljan, har vi möjligheterna att erbjuda en arbetsträning som passar just dina förutsättningar.

Fixartjänst

Är du pensionär och bor i Kristinehamns kommun? Då har du möjlighet att nyttja vår fixartjänst. Syftet är att minska risken för fallskador i det egna hemmet. Vi vill helt enkelt minska risken för att du ska ramla och skada dig när du utför olika sysslor i din vardag. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss.

Vad kan jag få hjälp med?

Exempel på vad du kan få hjälp med:

 • Sätta upp eller ta ner taklampor
 • Byta glödlampor och gardiner
 • Sätta upp tavlor, speglar, gardinstänger och brandvarnare
 • Tillgång till överskåp
 • Fästa lösa sladdar
 • Inköp av halksäkring av mattor och dusch/badkar samt ombesörjning av att detta kommer på plats
 • Leverans av sand och sandning av gångväg
 • Ta ut och in sommarmöbler.

Vad kostar det?

Hjälpen är gratis. Det du betalar är eventuellt material som exempelvis glödlampor och halkskydd.

När kan jag få hjälp? 

Tjänsten utförs två dagar i veckan. Kontakta samordnaren på Fixartjänst för mer information om aktuella tider.

Beställa hjälp från Fixartjänst

Fixartjänst når du på 0550-881 25 eller 070-659 97 35 (telefontid måndag-fredag klockan 9-11).

 

Kontaktperson

Fredrik Nilsson Lilja
Samordnare
fredrik.nilssonlilja@kristinehamn.se
0550-88065

Samspelet är ett så kallat finansiellt samordningsförbund där Försäkringskassan, Region Värmland, Arbetsförmedlingen samt kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn samarbetar kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Målgrupp är personer som behöver insatser från flera olika myndigheter.

Läs mer om Samspelet

Stegen vänder sig till dig som är motiverad och behöver samordnat stöd från flera olika myndigheter. Målet är att du ska komma ut i eller återgå till arbete eller studier. Målgrupp är personer över 18 år som har en psykisk, fysisk och/eller social problematik som gör det svårt att arbeta eller studera. Syftet är ett ökat välbefinnande och egen försörjning.

Stegen erbjuder samordnade insatser som till exempel praktik, studiebesök, olika gruppverksamheter och hälso- och friskvårdsverksamhet. Insatserna är individuellt utformade.

Tror du att något av detta skulle vara ett sätt för dig att gå vidare mot jobb eller studier?

Kontakta din handläggare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, på kommunen eller den du brukar ha mest kontakt med inom hälso- och sjukvården. Tillsammans kan ni komma på ett studiebesök till Stegen.

Stegen i Kristinehamn är ett projekt som finansieras av samordningsförbundet Samspelet.

 

Kontaktperson
Camilla Holmberg
Handläggare/projektledare
camilla.holmberg@arbetsformedlingen.se
010-488 16 22

 

Projekt

Arbetsmarknadsenheten har alltid pågående projekt. Vill ni veta mer gå in Värmlands projektparaplys hemsida.

Värmlands Arbetskraft 2.0

Projektet Värmlands Arbetskraft 2.0 är ett pärlbandsprojekt på projektet Värmlands Framtid och systerprojekt till Värmlands Arbetskraft som även det är ett projekt som bygger på lärdomar från Värmlands Framtid.

Värmlands Arbetskraft 2.0 riktar sig till unga kvinnor och män 15 – 29 år, som varken arbetar eller studerar (UVAS), med prioritering på unga som saknar fullständig grund- eller gymnasieskola.

Projektet ska vidareutveckla arbetet med uppsökande insatser för unga 15 – 29 år, arbeta med parallella insatser och utveckla samverkan med utbildningsanordnare. För att stötta kommunerna i arbetet finansierar projektet en utbildningssamordnare.

Värmlands Arbetskraft 2.0 inkluderar sex kommuner i Värmland: Arvika, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn och Sunne.

Kontaktperson
Maria Harling
Projektledare
maria.harling@kristinehamn.se
0550-86875

Kontaktuppgifter

Veronica Andersson - enhetschef för AME
veronica.andersson@kristinehamn.se

0550-883 13

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".