Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Familjerådgivning och familjestöd

Familjerådgivning

Familjerådgivningen vänder sig till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Vår främsta uppgift är att bedriva samtalsbehandling med vuxna. Syftet med samtalen är att komma igenom kriser och fortsätta förhållandet. 

Om en eller båda av er har tagit initiativ till en separation kan familjerådgivningen underlätta för er att separera på ett så bra sätt som möjligt.

Familjerådgivningens mål är att nå människor i ett tidigt skede och jobba förebyggande. All kontakt med oss är frivillig och söks på eget initiativ. Vi jobbar under sträng sekretess och det finns även möjlighet att vara anonym. Vi för inga journaler.

Vad kostar det?

Varje samtal kostar 250 kronor och betalas i samband med besöket. Det går bra att använda bankkort eller swish.

Vill du kontakta familjerådgivningen?

Familjerådgivaren i Kristinehamns kommun heter Ulrica Larsson. Du når henne på telefonnummer 0550-884 39 eller via mobil på 072-502 0336. Telefontiden är måndag till torsdag mellan klockan 9 och 9.30.

Det går bra att lämna meddelande för att bli uppringd, alternativt kan du skicka ett sms. Om du inte får svar på sms, finns alltid aktuellt frånvarobesked på anknytningen 0550- 884 39.

Familjerådgivningen finns på Familjecentralen, på Assemblégatan 1 i Kristinehamn.      

Familjestöd

Ibland behöver man prata om saker som känns jobbiga. Familjestöd finns till för föräldrar, barn och ungdomar i behov av att hitta sätt att hantera svårigheter i vardagen. Samtal kan ske enskilt och/eller ihop med andra i familjen. Allt utifrån era behov.

Det kan till exempel handla om: föräldrarollen, självkänsla, ansvar, gränser, barns utveckling, nedstämdhet och könsidentitet.

Hur får du hjälp?

Du kan söka till Familjestödet på eget hand. Då erbjuds du fem samtalstillfällen. Du kan också söka via en handläggare på socialtjänsten. Vid beviljad insats får du hjälp att tillsammans med oss göra upp en plan och formulera mål för hur vi ska gå vidare.

Alla besök hos oss är kostnadsfria.

Vill du veta mer?

Ring Kristinehamns kommun, på telefonnummer 0550-880 00 och fråga efter Familjestöd.

Kontaktuppgifter

Socialtjänstens växel

0550-884 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".