Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Förebyggarenheten i Kristinehamn

 

Under drygt två års tid har Förebyggarenheten, FBE, drivit förebyggande arbete i kommunens regi. Verksamhetens fokus har varit barn, unga, föräldrar och andra viktiga vuxna. Tillsammans med många olika typer av samarbetspartners har enheten jobbat med bland annat föräldrastöd, brottsförebyggande och med ANDT-frågor. Finansieringen via kommunens resultatsutjämningsreserv är nu slut, och därmed även projekttiden.

Förebyggarenhetens olika gruppverksamheter avslutades under hösten 2020. Podden Viktiga minuter går även fortsatt att lyssna på via appar där poddar finns. En genväg hittar man även på kommunens webbplats. Där hittar man alla tidigare avsnitt, så även det allra sista som sändes 17 december.

Familjecentralen, Ungdomsmottagningen och Första linjens arbete fortsätter som vanligt med sitt förebyggande arbete.

Unga om psykisk ohälsa och vuxnas stöd

Knappt hälften av ungdomarna mellan 16-19 år i Kristinehamns kommun känner att de kan prata om svåra saker med sina vårdnadshavare eller föräldrar. Det framkom i en undersökning som elva ungdomar arbetade med på Förebyggarenheten i Kristinehamns kommun i sommar.

Under tio dagar jobbade ungdomarna på olika sätt med psykisk ohälsa. Bland annat genom att sprida en enkät till andra unga i Kristinehamns kommun. Frågeställningen var ”med förälder/vårdnadshavare kan jag oftast…”, och totalt svarade 373 ungdomar på enkäten.

Här kan du läsa rapporten: Unga om psykisk ohälsa och vuxnas stöd.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".