Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Olika former av anhörigstöd

Kristinehamns kommun erbjuder olika former av stöd till dig som är anhörig. I pluslistan nedan hittar du stödformer med eller utan biståndsbeslut. Vissa är enskilda medan andra genomförs i grupp.

Hoppas att du hittar något som passar just dig. Hör av dig om du har frågor!

I en självhjälpsgrupp får du träffa andra anhöriga i liknande situation som du själv. Ni får en chans att samtala om vardagen som anhörig, om glädje och motgångar.

Vill du veta mer?

Kontakta Carin Övringe på telefonnummer 0550-885 79 eller mejl carin.ovringe@kristinehamn.se.

Växthuset är en gruppverksamhet som bedrivs i samarbete mellan socialtjänsten och skolan. Vi finns till för barn till föräldrar som har eller har haft ett missbruk av alkohol eller andra droger. Målgruppen är barn mellan 7 och 13 år. Verksamheten drivs av två gruppledare.

Läs mer om Växthuset

Vill du veta mer?

MBE erbjuder enskilda samtal för dig som är anhörig till någon med missbruks- eller beroendeproblematik. Samtal kan vara både rådgivande och stödjande. Vi erbjuder också utbildningar som i första hand vänder sig till dig med en närstående som har gått 12-stegsbehandlingen på MBE. Även andra anhöriga är välkomna att ansluta om plats finns.

Läs mer om MBE

Vill du veta mer?

Du når MBE på telefonnummer 0550-884 62 eller mejl till MBE@kristinehamn.se.

Vår besöksadress är Stenstaliden 17 i Kristinehamn.

Stöd med biståndsbeslut

Viss typ av stöd som du som anhörig har rätt till är biståndsbedömt. För att kunna få biståndsbedömda insatser behöver du skicka in en ansökan till en biståndshandläggare på kommunen. Utifrån din ansökan och ett samtal vid ett eller flera hembesök kartlägger kommunen vilka behov av stöd du behöver. I nästa steg beslutar biståndshandläggaren vilka insatser du kan beviljas enligt socialtjänstlagen eller LSS.

 

Viss typ av stöd som du som anhörig har rätt till är biståndsbedömt. För att kunna få biståndsbedömda insatser behöver du skicka in en ansökan till en biståndshandläggare på kommunen. Utifrån din ansökan och ett samtal vid ett eller flera hembesök kartlägger kommunen vilka behov av stöd du behöver. I nästa steg beslutar biståndshandläggaren vilka insatser du kan beviljas enligt socialtjänstlagen eller LSS.

Avlastning i hemmet utförs av den hemtjänstgrupp som ansvarar för det geografiska området där du bor.

För mer information kontakta biståndshandläggare via kommunens växel på telefonnummer 0550-880 00.

Avlösarservice är hjälp och avlösning för anhöriga som behöver vila eller få möjlighet att genomföra egna aktiviteter. Avlösarservicen sker i hemmiljö eller närliggande område. Avlösarservicen ska inte ersätta förskola eller fritidshem.

Vad kostar avlösarservicen?

Att ha avlösarservice kostar inget för dig.

Vem kan få avlösarservice?

Du som har en funktionsnedsättning och som har rätt till stöd enligt LSS.

Vill du ansöka om avlösarservice?

Du själv, din företrädare eller vårdnadshavare ansöker om avlösarservice hos kommunens LSS-handläggare. Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt.

Ansök om avlösarservice 

Kontakta kommunens LSS-handläggare om du har frågor. Du når de via växeln på 0550-880 00.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är ett stöd för barn, ungdom och vuxna. Syftet är att ge den enskilde möjligheter till rekreation och miljöombyte. Det skapar också tillfälle för anhöriga att få avlösning.

Korttidsvistelse kan man ha från ett dygn upp till cirka en vecka i taget. Det är handläggaren som tar beslut om man har rätt till korttidsvistelse och i så fall hur mycket korttidsvistelse man får.

Mellanrubrik: Vill du ansöka om korttidsvistelse utanför det egna hemmet?

Du själv, din företrädare eller vårdnadshavare ansöker om korttidsvistelse hos kommunens LSS-handläggare. Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt.

Kontakta kommunens LSS-handläggare. Du når de via växeln på 0550-880 00.

Ansök om korttidsvistelse

Den sociala dagverksamhetens syfte är att ge möjlighet till social samvaro och vistelse utanför det egna hemmet och därmed öka livskvaliteten för den enskilde.

Vi strävar efter att besökare ska känna gemenskap i en lugn och trivsam miljö, att aktiviteter som erbjuds, planeras och genomförs individuellt eller tillsammans i grupp. Exempel på aktiviteter som kan förekomma är samtal, högläsning, gymnastik, promenader, köksaktiviteter, musik och sång.

Social dagverksamhet är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Det innebär att man ansöker om insatsen hos kommunen. Kommunens biståndshandläggare utreder om behov av dagverksamhet finns.

Vad kostar det?

Dagverksamhet är gratis. Det du betalar är eventuella resor till och från dagverksamheten samt mat och fika.

Vill du kontakta en biståndshandläggare?

För ansökan, anmälan eller mer information är du välkommen att kontakta Biståndsenheten på Kristinehamns kommun. Du når varje vardag mellan klockan 8.30 och 11.30, på telefonnummer 0550-886 04.

Du som är anhörig kan ansöka om avlastningsplats för din närstående när behov uppstår. Avlastningsplatserna finns inom ramarna för korttidsboendet Sörgården i Kristinehamns kommun. Platserna är begränsade och du har möjlighet att ha två perioder åt gången.

För mer information går det bra att kontakta kommunens biståndsenhet på telefonnummer 0550-886 04, telefontid vardagar klockan 8.30-11.30.

Växelvård innebär att din närstående växlar mellan att bo två veckor hemma och vistas två veckor på en växelvårdplats. Platserna är begränsade och finns på Sörgårdens korttidsboende

Det är en biståndsbedömd insats och för mer information går det bra att kontakta kommunens biståndsenhet på telefonnummer 0550-886 04, telefontid vardagar klockan 8.30-11.30.

Stöd som du bokar själv

Om din närstående behöver din hjälp med förflyttning i hemmet, till exempel i sängen, till och från en stol eller liknande, kan du få besök av en av kommunens förflyttningsinstruktörer. Förflyttningsinstruktören visar och handleder i metoder som underlättar vardagen för alla i familjen. Besöken är gratis och bokas via Carin Övringe. Du når Carin på telefonnummer 0550-885 79.

Övrigt stöd

Vi som arbetar på Rehabenheten i Kristinehamns kommun är arbetsterapeuter, fysioterapeuter och hjälpmedelstekniker. Hos oss kan du få stöd om du behöver rehab-insatser i hemmet. Vi erbjuder bland annat rådgivning, träning och olika typer av hjälpmedel.

Du nå Rehabenheten på telefonnummer 0550-885 27 . Våra telefontider är varje vardag mellan klockan 8.00 och 9.00 samt mellan 13.00 och 14.00.

Du kan också läsa mer om rehabilitering här

Kommunens samordnare för våld i nära relationer arbetar främst med vuxna som utsätts för våld i nära relation, barn som lever med våld i familjen, våld i samkönade relationer samt med personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Som anhörig kan du få stöd och hjälp genom samtal, stöd vid kontakter med olika myndigheter och under rättsprocess.

För mer information är du välkommen att kontakta Angela Åkesson på telefonnummer 0550-858 45 eller 070-336 49 85. Det går också bra att mejla till valdinara@kristinehamn.se eller att ringa Brottsofferjouren på telefonnummer 0550-122 20.

 

 

Brottsofferjouren

0550- 122 20.

Upplever du att du har svårt att hantera ditt humör och att din ilska får negativa konsekvenser för dina anhöriga och dig själv? Då har du rätt att få stöd och hjälp att bryta ditt destruktiva beteende.

Välkommen att kontakta titel Håkan Fielding på telefonnummer 0550-882 28 eller mejl till mbe@kristinehamn.se.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".