Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Boendestödsteam

Ibland vill man inte flytta. Med utgångspunkt i det egna hemmet ska därför personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionshinder ges möjlighet till stöd och träning som gör att de klarar sig på egen hand i sin vardag. Syftet med boendestöd är att du på sikt ska bli mer självständig, klara av sköta om dig själv och ditt hem samt upprätthålla sociala kontakter.

Vad är boendestöd?

Boendestöd är en frivillig men behovsbedömd insats för dig som är 18 år eller äldre, och som har ett eget boende. Vi lägger stort fokus på det positiva i din vardag, utgår från just din individuella förmåga och stöttar dig till ökad självständighet. För oss är det viktigt att hitta din egen ”motor” och drivkraft.

Stödet är utformat på så sätt att det stärker din självkänsla samt uppmuntrar dig till att utveckla nya eller återta gamla färdigheter. Målet är att du på egen hand ska bemästra det som krävs för att klara av ett eget boende och ha en fungerande vardag.

Arbetsmetoden bygger på ömsesidighet och förtroende. Allt stöd sker i samförstånd med dig. Målet är stödet på sikt ska minska eller att insatsen till och med kan avslutas.

Vilka jobbar med boendestöd?

Boendestödsteamet i Kristinehamns kommun består av flera boendestödjare. Personalens gemensamma lokaler ligger på Västgötagatan 27 C i kvarteret Malmen. Besökslägenheten ligger en trappa upp och det står Serviceboendet Malmen på dörren. Hit kan man bara komma på bokade tider.

Om någon ur teamet är sjuk eller ledig, kommer du träffa en vikarie. Vikarier kan vara olika från gång till gång, det kan vara både män och kvinnor. Oavsett vem du möter kan du vara trygg i att sekretess gäller.

Hur går det till?

När vi har fått ditt beslut om beviljad insats, tar vi kontakt med dig och bokar in tid för ett första välkomstsamtal. Då presenterar vi oss för varandra, och teamet berättar om vår verksamhet. Du får möjlighet att ställa frågor. Tillsammans med dig börjar vi också planera för hur din hjälp och ditt stöd ska utformas, vilka önskemål du har och vilka tider som gäller i just din vardag.

Nästa steg är att boka in vilka tider och dagar vi ska träffas framöver. Vi gör en kartläggning och en genomförandeplan över dina färdigheter och dina behov.

Vilka regler gäller?

För att samarbetet och stödet ska fungera så bra som möjligt för både dig och dina boendestödjare är det viktigt att vissa grundläggande regler finns och följs.

Reglerna är:

  • Hålla överenskomna tider och meddela vid förhinder
  • Boendestödjarna har tystnadsplikt
  • Du ska ha dina husdjur kopplade eller instängda under boendestödet
  • Du ska inte röka under boendestödet
  • Dina vänner ska inte vara på besök under boendestödet
  • Ingen alkohol eller droger är tillåtna när vi arbetar tillsammans
  • Vi ska respektera varandra
  • Boendestödjarna är skyldiga att anmäla missförhållanden
  • Boendestödjare är skyldiga att dokumentera den hjälp du får
  • Boendestödjare kommer inte göra saker åt dig, de finns bara till för att stötta dig att klara av att göra olika moment på egen hand, till exempel handla, tvätta och laga mat.

Kontaktuppgifter

Serviceboende Malmen

0550-884 04

LSS-handläggare

0550- 884 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".