Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Bredband

Här hittar du information om bredband i Kristinehamns kommun.

Kristinehamns kommun har ett verksamhetsmål att 100 procent av permanenthushållen och företagen ska ha tillgång till snabbt bredband (100 Mbit/s) under år 2021. Det finns även en nationell bredbandsstrategi som du kan läsa på regeringens hemsida

IP-Only fortsätter arbetet med utbyggnaden av fibernätet i Kristinehamns kommun i områden där kommunen har dålig bredbandstäckning idag. Planen är att dessa kvarvarande områden ska bli klara under 2021.

Klicka här för att läsa mer om status på IP-Onlys fiberprojekt.

I Kristinehamns tätort finns två leverantörer som tillhandahåller fiber: Telia och IP-Only Kristinehamn. I Björneborg har IP-Only byggt fiber till villor.

Vill du ha information om bredband och fiber inom Kristinehamns tätort, hittar du kontaktuppgifter här:

Telia

Telefon: 020-40 24 00

Om du inte fått erbjudande om fiber, kontakta Telia för information om planer eller för att anmäla ditt intresse. På Telias sidor om öppen fiber kan du läsa mer och där du också kan anmäla ditt intresse. 

IP-Only 

Telefon: 063-501 10 00

Mejl: kundtjanst@kristinehamn.ip-only.se

Här kan du beställa fiber.

Fiberutbyggnaden på landsbygden sker genom ett ”Östra Värmland projekt” i samverkan med Kristinehamns kommun, Storfors kommun, Filipstad kommun och IP-Only. IP-Only fortsätter arbetet med utbyggnaden av fibernätet i Kristinehamns kommun i framförallt landsbygdsområden där kommunen har dålig bredbandstäckning idag. Planen är att dessa kvarvarande områden ska bli klara under 2021.

Just nu förbereder IP Only slutfasen av införande av fiber på landsbygden i Kristinehamns kommun. Företaget har eller kommer att ta kontakt med de fastighetsägare på landsbygden som ännu inte har beställt en fiberanslutning.

Medgivandeavtal

På utvalda adresser på landsbygden i kommunen där IP-Only nu bygger, och där man har varit fastboende sedan 2018/2019, har man även möjligheten till en speciallösning när det kommer till fibrering –att teckna ett så kallat medgivandeavtal. Innebörden av detta medgivandeavtal är att kunden kan få sin fastighet fibersatt idag men betalar för installationen när de önskar aktivera bredbandet och får då betala rådande marknadspris för installationen. Att få en förberedd fiberanslutning är utan kostnad för dessa kunder, så länge den är vilande.

Har man inte blivit kontaktad och är intresserad av att beställa fiber ute på landsbygden så bör man kontakta IP-Onlys kundservice på 0200-430000 för mer information.

Det går också bra att kontakta kommunens bredbandssamordnare om man har frågor om ovan. Kontakta Jan Svärd på telefonnummer 0590-612 39 (måndag-torsdag).


Status för fiberutbyggnaden i Kristinehamn


Oktober 2020:

Schaktarbeten för fiber pågår i bland annat i områdena Bergsjö och Kristinehamns Nordväst. Samförläggning och projektering pågår för Visnums-Kil etapp 2. Kristinehamns Syd är i slutfas med fiberarbete till de sista kunderna. För Björneborgs landsbygd pågår upphandling av underleverantör.

 

Fiber i Rudskoga, Ölme och Vike

I Kristinehamns kommun finns sedan tidigare tre fiberföreningar, och dessa berörs inte av det övergripande fiberprojektet:

  • Rudskoga Fiber, som är klara med sitt nät
  • Ölme Fiber, som är klara med sitt fibernät
  • Vike Fiber, som är klara med sitt nät som byggts tillsammans med PEAB/Skanova 

 

Mer information 

På IP-Only Värmlands hemsida kan du hitta mer information om fiberutbyggnaden och hur du kan beställa fiber.

Hit kan du vända dig om du vill kontakta IP-Only.

Kontaktuppgifter

Jan Svärd - bredbandssamordnare
jan.svard60@filipstad.se

0590-612 39 (måndag-torsdag)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".