Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Försvarsetablering - artilleriregemente A9

Bergslagens artilleriregemente A9 återetableras i Kristinehamn. Det beslutade riksdagen den 15 december. Tillsammans med Karlstads kommun, Karlskoga kommun, Region Värmland och Region Örebro har Kristinehamns kommun de senaste åren jobbat hårt med frågan om en återetablering av ett regemente i Kristinehamn.

A9 i Kristinehamn ska enligt beslutet börja byggas upp under åren 2021 – 2025, och nå full kapacitet någon gång under perioden 2026 – 2030. Det handlar om en successiv utveckling, och en hel del är fortfarande oklart, exempelvis exakt var i Kristinehamn regementet ska lokaliseras.

Återetableringen innebär jobb, tillväxt och utveckling inte bara för Kristinehamns kommun och det lokala näringslivet utan för hela regionen och dess näringsliv. 

Kommunens uppdrag just nu är att bistå försvaret, planera och avsätta resurser för att genomföra etableringen och skapa förutsättningar för en ökande befolkning i Kristinehamn. 

Fakta: Artilleri i Kristinehamn – återigen

1 juli 1943 bildades Bergslagens artilleriregemente, A9, i Kristinehamn. År 2005 lades verksamheten ned och artilleriutbildningen flyttades till Boden.

15 december 2020 beslutade riksdagen om en återetablering av A9 i Kristinehamn. Regementet ska ansvara för utbildning av två till tre artilleribataljoner för bland annat brigaderna i södra Sverige. Återinrättandet inleds under perioden 2021 - 2025 för att nå full kapacitet under perioden 2026 – 2030

Läs mer

15 dec 2020 – A9 återetableras i Kristinehamn

18 sep 2020 – Försvarsuppgörelse kan betyda nytt regemente i Kristinehamn

15 november 2019 – Vi har redan kraftsamlat

14 maj 2019 – Artilleriutbildning till Kristinehamn

28 jan 2019 – Vi jobbar för återetablering av Försvarsmakten i Kristinehamn  

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".