Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Häckar, buskar och träd

För att trafiken på gator i bostadsområden ska vara säker krävs det fri sikt. Häckar, buskar eller annat som växer ut från en tomt får inte skymma sikten. Växterna får inte heller växa ut över gångbanor och cykelbanor.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna tomten. Om dina träd, buskar eller häckar växer ut över gatan eller gångbanan måste du klippa dem. Om det händer en olycka på grund av att du till exempel inte klippt din häck, kan det innebära att du hålls ansvarig.

Om vi på kommunen får in en anmälan om att växterna på din tomt stör sikten, så åker vi ut och mäter och bedömer om växtligheten innebär fara för trafiken. Om vi bedömer att till exempel häck eller träd behöver klippas för att det är trafikfarligt, så får du ett brev där vi uppmanar dig att klippa inom en viss tid. Om du inte åtgärdar växtligheten inom den tiden kan vi besluta om vite eller att vår entreprenör gör det på din bekostnad. 

Om du upplever skymd sikt

Upplever du att buskar, häckar eller träd skymmer sikten eller gör det svårt att ta sig fram på något ställe kan du felanmäla det till oss. 

Hur hög får häcken vara?

Om din tomt ligger intill en gång/cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 0,8 meter i en sikttriangel som sträcker sig minst sex meter åt vardera hållet. Tänk på att sikten ska vara fri inom hela sikttriangelns område. Träd klipps ur och eventuella buskar klipps ner inom denna yta.

När du har utfart mot en gata

Du som har utfart mot en gata måste se till att dina växter inte är högre än 0,8 meter vid utfarten från gatan inom en sikttriangel som sträcker sig 2,5 meter från hörnet längs tomtgränsen och in på uppfarten. Sikten ska vara fri inom hela sikttriangelns område. Träd och buskar får klippas ur/ner inom denna yta för att sikten ska vara god. När du har hörntomt

Du som har hörntomt intill en gång- och cykelväg eller gata ska se till att dina växter inte är högre än 0,8 meter i en sikttriangel som sträcker sig minst sex meter åt vardera hållet. Sikten ska vara fri inom hela sikttriangelns område. Träd och buskar får klippas ur/ner inom denna yta för att sikten ska vara god. 

Fri höjd

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gatan eller gångbanan bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana minst 2,1 meter
  • Över cykelväg minst 2,5 meter
  • Över körbana minst 4,6 meter

Dokument

Kontaktuppgifter

Byggavdelningen - Servicetelefon 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid, 9-16 mån, ons och tors, 9-12 fre. Boka tid för rådgivning via vår e-tjänst, du väljer om vi ses via länk eller hörs via telefon. Varmt välkommen!

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".