Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Byggprojekt

Sidan är under uppdatering. 

Här läser du mer om vilka till-, om- och nybyggnationer av vi genomför just nu.

Nu bygger vi ny bevattningsledning från Varnumsviken för bevattning av fotbollsplaner på Sannaheden.

Projekteringen för LSS-boendet Kvarnbacken slutförs nov-dec 2019. Ett beslut om byggstart saknas ännu. 

  • Vi har slutbesiktning av markarbeten under vecka 43 2019.
  • Åtgärder för att komma till rätta med övertemperaturer i rasthallen hus A pågår under hösten. Åtgärderna består i att förbättra ventilationen och installera mörkläggningsmarkis över glastaket.
  • Renovering av omklädningsrum samt delar av idrottshall på Södermalmsskolan. Framtagning av handlingar för upphandling pågår. 

Vi bygger till Ölmegården med 10 boendeplatser och tillhörande verksamhetsanpassade utrymmen för personal samt boende. Projektet omfattar cirka 867 m2 BTA tillbyggnad, ny teknikbyggnad ca 48 m2 BTA samt sophus ca 31 m2 BTA.

Entreprenaden är under upphandling och byggnation är beräknad att starta i januari 2020 och pågå till början på 2021.

Målsättningen att om- och tillbyggnationen av Ölme förskola och skola ska vara klar hösten 2021, har inte förändrats.

I nuläget genomförs en upphandling som ska lämnas in 4 september. Kommunen genomför sen en utvärdering och tilldelning. Därefter planeras byggstarten tillsammans med den entreprenör som vunnit upphandlingen.

Förskolans barnantal kommer att bibehållas under hösten 2020 och våren 2021. Detta beror på att vi under denna period kommer starta en byggprocess och inte har tillgång till de tömda lokaler som förberetts för om- och tillbyggnationen.

Mer information rörande om- och tillbyggnationen presenteras på Unikum då upphandlingen är slutförd.

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".