Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Ölme förskola och skola

Nu är arbetet med om- och tillbyggnationen av Ölme förskola och skola igång och arbetet beräknas vara färdigt till höstterminen 2021.

 

Förskolans lokaler ska renoveras och byggas om och få nya entréer, skollokalerna utökas med en tillbyggnad samt nya personalutrymmen. Även ett nytt ventilationsaggregat ska installeras i befintligt fläktrum för att klara de krav som ställs på luftomväxling för skolan och den nya tillbyggnaden. Om- och tillbyggnationen kommer innebära bättre anpassade klassrum och personalrum och att förskolan kommer kunna ta emot 75 barn.

Arbetet med om- och tillbyggnationen kommer utföras av Bra Bygg i Kristinehamn AB och i början av veckan startade de med markarbete i form av schaktning. Nästa steg är att bottenplattan till tillbyggnaden ska gjutas och efter jul påbörjas arbetet invändigt. Hela projektet beräknas vara färdigt till höstterminen 2021.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".