Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

VA-projekt

I listan nedan kan du läsa om vilka vatten- och avloppsprojekt vi arbetar med under året.

Under slutet av oktober 2019 och en bit in i januari 2020 genomförde vi schaktningsarbeten för att förnya VA-ledningarna från korsningen Assemblegatan till korsningen vid Västerlånggatan via Nya Kyrkogatan och Södra torget. Trafiken var helt eller delvis avstängd under vissa perioder.

Arbetet utföras i etapper och vi startade med att förnya två stycken serviser utmed Södra torget och en vid Nya Kyrkogatan.

Vi är nu klara med arbetet med att förnya VA-ledningar vid Södra Torget.  

Informationsbrev 3 2020-05-26 

Hej! Nu har det gått några veckor sedan vi hördes sist. Arbetet med framdragning av kommunalt vatten och avlopp kan komma att pågå fram till sista veckan i Juni.

Avstängd väg

På måndag den 1 juni kommer NCC påbörja schaktning av Norra vägen. Vi kommer därför att stänga av vägen under arbetet.

Vattenprov

Innan inkoppling till kommunalt vatten och avlopp kan ske måste du som fastighetsägare uppvisa ett godkänt vattenprov.

Grävning av egna entreprenörer

Tänk på att ingen annan entreprenör får vistas i området under tiden vi arbetar med projektet. Om arbetet utförs på egen tomt gäller inte våra försäkringar vid en eventuell skada på byggnader.

Säkerhet under arbetet

Berätta gärna för era tillfälliga gäster om säkerhet vid maskiner och avspärrningar.

  • Stanna utanför avspärrningar.
  • Vänta tills du får ögonkontakt med maskinförare innan du försöker passera arbetande maskin.
  • Vänligen håll alltid säkerhetsavstånd (20 meter) till maskinerna!

-----------------------------------------------------------------

Informationsbrev 2 Jutviken 2020-04-28

Vi har nu kommit ungefär halvvägs med framdragningen av kommunalt vatten och avlopp. Vår tidsplan med NCC verkar fortfarande hålla och vår förhoppning är att vi ska vara klara till midsommar. Viss återställning kan komma kvarstå.

Det har nu under 2 veckors tid pågått en hel del sprängningsarbeten som gått enligt plan. Vi har också hunnit med att anlägga delar av pumpstationen för spillvatten

---------

Informationsbrev 1 om arbetet i Jutviken 2020-03-27

NCC är nu i full gång med att anlägga vatten och avlopp i sista delen av Vålösundet. Under anläggningen av dagvattenutloppet i sydligaste delen av arbetsområdet stötte man på berg och behöver spränga.

Ett arbetsgäng anlägger VA genom sumpskogen i norr. Där var det något blötare än man tidigare trott och behövde därför tillfälligt dränera ut vattnet för att kunna utföra anläggningsarbetet. Genom sumpskogen kommer det uppe på ledningarna göras ett gångstråk som vi hoppas ska bli uppskattat av gäster och boende i området.

Sprängning

Inom de följande veckorna kommer vi fortsätta spränga vilket kan medföra visst buller under arbetstid.

Tillfällig väg

NCC har anordnat en tillfällig väg vid Jutviken för byggtrafik. Den vägen kan även användas för fastighetsägarna i området så ni lättare kan komma till och från era hus och sommarstugor. 

Vägbommen

Under projekt tiden kommer vi att ha bommen öppen, efter det kommer det att sättas upp en ny vägbom en bit in på vägen. För att förtydliga så kommer det inte heller i framtiden att kunna köras runt från Magasinsvägen.

Vi kommer nu att påbörja arbetet med att förnya vatten och avloppsledningar i korsningen vid Norra Torget.

Från och  med tisdagen den 14 april kommer korsningen vid Västerlånggatan - Norra Hamngatan - Norra Torget stängas av för genomfartstrafik.

För boende och verksamheter inne på Norra Hamngatan kommer en tillfällig väg anordningar genom Vågparken.

För att ansluta till den tillfälliga vägen får man köra i norrgående riktning över Vågbron på Västerlånggatan. Anna andra tillfartsvägar kommer att vara avstängda. Arbetet med att förnya vatten och avloppsledningar i korsningen förväntas pågå i cirka 2 månader.

Vid frågor kontakta Kund- Marknad VA på telefon 0550-881 09.

 

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".