Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Byggprojekt

Här läser du mer om vilka till-, om- och nybyggnationer av vi genomför just nu.

Ny värmeanläggning

Kristinehamns Teknik- och Innovationscenter (KTIC) är en del av det stora skollokalsutredningen som kommunfullmäktige beslutade om 2011. Skolan kommer att byggas i kvarteret Björktrasten (där Jakobsbergsskolan tidigare låg), nära Brogårdsgymnasiet, vilket medför att hela gymnasieskolan samlokaliseras. Hela tomtarean är på cirka 14 000 m2 och byggnaden blir cirka 4500 m2. Här kan du se ritningar för KTIC.

På KTIC kommer de tekniska gymnasieprogrammen att ha sin hemvist. Det bli teknik-, el-, fordon- och industritekniska programmen som får nya och moderna lokaler för sina karaktärsämnen. Här kommer även ett teknikcenter att etableras som ska fungera som resurs för både elever och personal. Satsningen gör det möjligt för kommunen att erbjuda en teknikundervisning i framkant för hela Kristinehamns skolsystem - från förskola till vuxenundervisning. I denna teknikundervisning är naturligtvis digitalisering och programmering viktiga delar.

Till KTIC kommer Näringslivssamverkan (Närsam) samt lokala, regionala och nationella aktörer inom företags- och innovationsstödsystemet att flytta sina verksamheter. Den lokala noden till Karlstad Innovation Park – Kristinehamn Innovation Park – kommer att ligga här och blir en mötesplats för människor och innovation. Denna plats ska spegla Närsams uppdrag men också tillföra Kristinehamn något nytt – ett samarbete med skolan kring entreprenörskap och kompetensförsörjning.

Hela bygget beräknas vara klart under våren 2020.

Nytt LSS-boende

Södermalmsskolan är en del av det stora skollokalsprojektet som kommunfullmäktige beslutade om 2011. Nybyggnationen är cirka 2500 kvadratmeter stor, och började användas vårterminen 2018.

Om- och tillbyggnaden av paviljongerna pågår fortfarande och kommer att vara klara till årsskiftet 2018/2019. Våren 2019 kommer modulerna - den tillfälliga skolan bakom Södermalmshallen - att avvecklas.

Under hösten 2018 byggs paviljong D och B om. De ska vara klara i månadsskiftet november- december. Samtidigt återställs marken runt de nya paviljongerna.

Ny ventilation och nytt brandlarm.

Tillbyggnad

Tillbygnad

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".