Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Byggprojekt

Här läser du mer om vilka till-, om- och nybyggnationer av vi genomför just nu.

Nu bygger vi ny bevattningsledning från Varnumsviken för bevattning av fotbollsplaner på Sannaheden.

Reparation av isskydd och pålar kajplats 11-16. Projektering är i stort sett klar och ska ut på anbudsräkning i slutet på oktober 2019. Entreprenadarbeten beräknas starta december/januari 2020. 

Pågående arbeten:

  • Innerväggar
  • Installationsarbeten
  • Målningsarbeten
  • Plåtarbeten
  • Markarbeten, bland annat markstenbeläggning på Norra Staketgatan
  • Montage träfasader
  • Takarbeten

Bakgrund

Kristinehamns Teknik- och Innovationscenter är en del av det stora skollokalsutredningen som kommunfullmäktige beslutade om 2011. Skolan kommer att byggas i kvarteret Björktrasten (där Jakobsbergsskolan tidigare låg), nära Brogårdsgymnasiet, vilket medför att hela gymnasieskolan samlokaliseras. Hela tomtarean är på cirka 14 000 m2 och byggnaden blir cirka 4500 m2. Här kan du se ritningar för KTIC.

På KTIC kommer de tekniska gymnasieprogrammen att ha sin hemvist. Det bli teknik-, el-, fordon- och industritekniska programmen som får nya och moderna lokaler för sina karaktärsämnen. Här kommer även ett teknikcenter att etableras som ska fungera som resurs för både elever och personal. Satsningen gör det möjligt för kommunen att erbjuda en teknikundervisning i framkant för hela Kristinehamns skolsystem - från förskola till vuxenundervisning. I denna teknikundervisning är naturligtvis digitalisering och programmering viktiga delar.

Till KTIC kommer Näringslivssamverkan (Närsam) samt lokala, regionala och nationella aktörer inom företags- och innovationsstödsystemet att flytta sina verksamheter. Den lokala noden till Karlstad Innovation Park – Kristinehamn Innovation Park – kommer att ligga här och blir en mötesplats för människor och innovation. Denna plats ska spegla Närsams uppdrag men också tillföra Kristinehamn något nytt – ett samarbete med skolan kring entreprenörskap och kompetensförsörjning.

Hela bygget beräknas vara klart under våren 2020.

Projekteringen för LSS-boendet Kvarnbacken slutförs nov-dec 2019. Ett beslut om byggstart saknas ännu. 

  • Vi har slutbesiktning av markarbeten under vecka 43 2019.
  • Åtgärder för att komma till rätta med övertemperaturer i rasthallen hus A pågår under hösten. Åtgärderna består i att förbättra ventilationen och installera mörkläggningsmarkis över glastaket.
  • Renovering av omklädningsrum samt delar av idrottshall på Södermalmsskolan. Framtagning av handlingar för upphandling pågår. 

Vi bygger till Ölmegården med 10 boendeplatser och tillhörande verksamhetsanpassade utrymmen för personal samt boende. Projektet omfattar cirka 867 m2 BTA tillbyggnad, ny teknikbyggnad ca 48 m2 BTA samt sophus ca 31 m2 BTA.

Entreprenaden är under upphandling och byggnation är beräknad att starta i januari 2020 och pågå till början på 2021.

Målsättningen att om- och tillbyggnationen av Ölme förskola och skola ska vara klar hösten 2021, har inte förändrats.

I nuläget genomförs en upphandling som ska lämnas in 4 september. Kommunen genomför sen en utvärdering och tilldelning. Därefter planeras byggstarten tillsammans med den entreprenör som vunnit upphandlingen.

Förskolans barnantal kommer att bibehållas under hösten 2020 och våren 2021. Detta beror på att vi under denna period kommer starta en byggprocess och inte har tillgång till de tömda lokaler som förberetts för om- och tillbyggnationen.

Mer information rörande om- och tillbyggnationen presenteras på Unikum då upphandlingen är slutförd.

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".