Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

VA-projekt

I listan nedan kan du läsa om vilka vatten- och avloppsprojekt vi arbetar med under året.

Under slutet av oktober 2019 och en bit in i januari 2020 genomförde vi schaktningsarbeten för att förnya VA-ledningarna från korsningen Assemblegatan till korsningen vid Västerlånggatan via Nya Kyrkogatan och Södra torget. Trafiken var helt eller delvis avstängd under vissa perioder.

Arbetet utföras i etapper och vi startade med att förnya två stycken serviser utmed Södra torget och en vid Nya Kyrkogatan.

Vi är nu klara med arbetet med att förnya VA-ledningar vid Södra Torget.  

Information om arbetet i Jutviken 2020-03-27

NCC är nu i full gång med att anlägga vatten och avlopp i sista delen av Vålösundet. Under anläggningen av dagvattenutloppet i sydligaste delen av arbetsområdet stötte man på berg och behövder spränga.

Ett arbetsgäng anlägger VA genom sumpskogen i norr. Där var det något blötare än man tidigare trott och behövde därför tillfälligt dränera ut vattnet för att kunna utföra anläggningsarbetet. Genom sumpskogen kommer det uppe på ledningarna göras ett gångstråk som vi hoppas ska bli uppskattat av gäster och boende i området.

Sprängning

Inom de följande veckorna kommer vi fortsätta spränga vilket kan medföra visst buller under arbetstid.

Tillfällig väg

NCC har anordnat en tillfällig väg vid Jutviken för byggtrafik. Den vägen kan även användas för fastighetsägarna i området så ni lättare kan komma till och från era hus och sommarstugor. 

Vägbommen

Under projekt tiden kommer vi att ha bommen öppen, efter det kommer det att sättas upp en ny vägbom en bit in på vägen. För att förtydliga så kommer det inte heller i framtiden att kunna köras runt från Magasinsvägen.

Vi kommer nu att påbörja arbetet med att förnya vatten och avloppsledningar i korsningen vid Norra Torget.

Från och  med tisdagen den 14 april kommer korsningen vid Västerlånggatan - Norra Hamngatan - Norra Torget stängas av för genomfartstrafik.

För boende och verksamheter inne på Norra Hamngatan kommer en tillfällig väg anordningar genom Vågparken.

För att ansluta till den tillfälliga vägen får man köra i norrgående riktning över Vågbron på Västerlånggatan. Anna andra tillfartsvägar kommer att vara avtängda. Arbetet med att förnya vatten och avloppsledningar i korsningen förvätas pågåg i cirka 2 månader.

Vid frågor kontakta Kund- Marknad VA på telefon 0550-881 09.

 

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".