Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Inre hamn

Planeringsavdelningen genomför just nu en detaljplaneändring för en plan som vann laga kraft 20080114, Sannakajen (fd Inre hamnen).

Planen antogs på kommunstyrelsens sammanträde 11 september 2018.

Syftet med ändringen är att underlätta exploatering och reglera huvudmannaskap för lokalgata. Detta uppnås genom att upphäva z-området på bostadsmarken, skapa en ny anslutning till centrumområdet och ge Båtsmansgatan planstöd i form av lokalgata.

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

 

Undrar du något?

Har du läst handlingarna men fortfarande inte fått svar på det du undrar? Skicka in din fråga till oss genom formuläret här nedanför. Det kan till exempel handla om hur detaljplanen kommer påverka din fastighet eller andra specifika frågor kring områdets utformning. 

Kontaktuppgifter

Kalle Alexandersson - planeringschef

0550-880 02

Malin Iwarsson - planeringsarkitekt
malin.iwarsson@kristinehamn.se

0550-885 50

Planeringsavdelningen
plan@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".