Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Sparven

Vi har upprättat ett förslag till upphävande av tomtindelningsbestämmelser för Bofinken. Upphävandeförslaget är tillgängligt för samråd under perioden 24 januari till 22 februari 2019.

Upphävandeförslaget tas fram med förenklat förfarande enligt 5 kap 38 c § PBL. Beslut om uppdrag till upphävande gavs 2018-11-06 av kommunstyrelsen. Det innebär att det endast är nu under samrådet som möjlighet ges att komma in med synpunkter. 
Efter samrådet kommer upphävandebeslutet att lämnas till kommunstyrelsen för antagande. Avsikten är att de upphävandet av bestämmelser vinner laga kraft tre veckor efter antagandet.

Samrådshandling

Ändring av akt 1781K-1009

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".