Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Planregister

Här hittar du planhandlingar för olika områden i Kristinehamn som vunnit laga kraft. I framtiden kommer vi publicera planhandlingar i en kartfunktion i den Digitala Kristinehamns kartan. 

Saknar du detaljplaner för ett specifikt område? Eller vill du få tillgång till flera handlingar som hör till de antagna detaljplanerna?  Kontakta oss på planeringsavdelningen. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan. 

Bele

Planbeskrivning för kvarteret Bele
Plankarta för kvarteret Bele

Björktrasten

Detaljplan för kvarteret Björktrasten
Plankarta för kvarteret Björktrasten
Planhandlingar för Björktrasten m.fl. 
Plankarta för Björktrasten m.fl. 

Blyet

Detaljplan för kvarteret Blyet
Plankarta för kvarteret blyet

Buffeln

Ändring av detaljplan för Kvarteret Buffeln
Tillägg i plankarta för kvarteret Buffeln

Detaljplan för kvarteret Buffeln
Plankarta för kvarteret Buffeln

Del av Presterud 1:11 m fl

Plan- och genomförandebeskrivning för Del av Presterud 1:11 m fl
Plankarta för Del av Presterud 1:11 m fl

Del av Rönneberg

Plan- och genomförandebeskrivning för del av Rönneberg
Plankarta för del av Rönneberg

Drevsta

Planbeskrivning för Drevsta
Genomförandebeskrivning för Drevsta
Detaljplan för Drevsta

Flintan 1 (McDonalds)

Ändring i detaljplan för Flintan 1
Tillägg i plankarta för Flintan 1

Del av Gästhamnen

Plan- och genomförandebeskrivning för Gästhamnen
Plankarta för Gästhamnen

Göken 9

Plan- och genomförandebeskrivning för Göken 9
Plankarta för Göken 9

Harberget

Planbeskrivning för Harberget
Plankarta för Harberget

Hinkebo

Planbeskrivning för Hinkebo
Plankarta för Hinkebo

Högtrycket (HK-center) 

Detaljplan för Högtrycket 2 m.fl.
Plankarta för Högtrycket 2 m.fl. 

Innerstaden

Planbeskrivning för Innerstaden
Plankarta för Innerstaden

Karlsholm

Planbeskrivning för Karlsholm
Plankarta för Karlsholm

Katamaranen

Plan- och genomförandebeskrivning för kvarteret Katamaranen
Plankarta för kvarteret Katamaranen

Kopparn

Planbeskrivning för kvarteret Kopparn
Plankarta för kvarteret Kopparn

Kronhjorten 3

Plankarta
Planbeskrivning

Marieberg

Plan- och genomförandebeskrivning för Marieberg
Plankarta för Marieberg, norr
Plankarta för Marieberg, söder

Motorn m.fl

Plankarta
Planbeskrivning för Kvarteret Motorn m.fl.
Utställningsutlåtande

Nebulosan

Planbeskrivning för Nebulosan
Genomförandebeskrivning för Nebulosan
Plankarta för Nebulosan

Norra Dye (Kristinehamns energi)

Detaljplan för Norra Dye
Plankarta för Norra Dye

Pingstliljan 16 

Plan- och genomförandebeskrivning för Pingstliljan 16
Plankarta för Pingstliljan 16 

Sannakajen

Planbeskrivning för Sannakajen, kvarteret Alligatorn
Plankarta för Sannakajen
Detaljplan för Sannakajen, inre hamnen
Plankarta för Sannakajen, inre hamnen 

ÄDP Sannakajen (fd) Inre hamn

Plankarta
Plan- och genomförandebeskrivning

Skymningen

Planbeskrivning för Skymningen
Genomförandebeskrivning för Skymningen
Plankarta för Skymningen

Solrosen (sjukhusområdet)

Planbeskrivning för Solrosen
Plankarta för Solrosen

Sunneberg

Detaljplan för Sunneberg
Genomförandeplan för Sunneberg
Plankarta för Sunneberg

Södermalmsskolan

Planbeskrivning för Södermalmsskolan
Plankarta för Södermalmsskolan

Tellus

Planbeskrivning för kvarteret Tellus
Plankarta för kvarteret Tellus

Tvillingarna (Christinateatern)

Planbeskrivning för kvarteret Tvillingarna
Plankarta för kvarteret Tvillingarna

Uttern

Planbeskrivning och genomförandebeskrivning för kvarteret Uttern
Plankarta för kvarteret Uttern

Vålösundet

Del 1

Planbeskrivning för Vålösundet, del av Sörkastet norr
Plankarta för Vålösundet, del av Sörkastet norr
Ändring i planbeskrivning för Vålösundet, del av Sörkastet norr
Ändring i plankarta för Vålösundet, del av Sörkastet norr

Plan- och genomförandebeskrivning för Vålösundet östra del 1
Plankarta för Vålösundet östra del 1 (antagande A)
Plankarta för Vålösundet östra del 1 (antagande B)

Del 2

Plankarta för Vålösundet östra del 2
Planbeskrivning för Vålösundet del 2

Planbeskrivning för Vålösundet östra del 2 (tillägg i detaljplan)
Plankarta för Vålösundet östra del 2
Gestaltningsprogram för Vålösundet östra del 2
Bryggkarta Vålösundet östra del 2

Del 3

Planbeskrivning för Vålösundet östra del 3
Plankarta för Vålösundet östra del 3 (del 1)
Plankarta för Vålösundet östra del 3 (del 2)
Plankarta för Vålösundet östra del 3 (del 3)

Del 4

Planbeskrivning och genomförandebeskrivning av Vålösundet östra del 4
Plankarta för Vålösundet östra del 4

Del 5

Plan och genomförandebeskrivning för Vålösundet del 5

Plankarta

Del 6

Planbeskrivning och genomförandebeskrivning av Vålösundet östra del 6 (Jutviken)
Plankarta för Vålösundet östra del 6 (Jutviken)

Älgen 16 

Detaljplan för Älgen 16
Plankarta för Älgen 16 

Kontaktuppgifter

Petra Hallberg - planeringsarkitekt
petra.hallberg@kristinehamn.se

0550-881 90

Planeringsavdelningen
plan@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".