Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Del av Sunneberg, Stampbrogatan

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Del av Sunneberg, Stampbrogatan, Kristinehamns kommun. Planförslaget är tillgängligt för granskningssamråd under perioden 15 juni till 27 augusti.

Planområdet omfattar fastigheterna Sunneberg 1:30 och del av Sunneberg 1:36. Planens syfte är att utreda planeringsförutsättningarna och möjliggöra olika typer av bostäder i ett relativt centralt läge.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

 läs mer här

Granskningshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Undersökning geoteknik

Sweco PM geoteknik

Undersökning miljöeffekter

Beslut granskningsbesked

Tidigare skede:

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning miljöeffekter

Geoteknisk undersökning

Trafikundersökning

Bilaga trafikundersökning

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".