Mark och lokaler

Ledig mark

I samarbete med kommunen och privata markägare kan vi leta upp lämplig mark att bygga nya verksamhetslokaler på. Kontakta oss på Närsam så hjälper vi dig vidare. Här kan du se vart det finns ledig mark just nu

Lediga lokaler i Kristinehamn

Ett bättre läge och nya lokaler kan ge bättre affärer, effektivisera och utveckla verksamheten. Närsam kan hjälpa dig som företagare att byta eller hitta nya verksamhetslokaler. På Objektvisions hemsida kan du se vilka lediga lokaler som finns just nu.

Registrera ledig lokal

Det är gratis för fastighetsägare och markägare i Kristinehamn att lägga in lediga lokaler, mark och fastigheter till salu på Objektvision. Du som fastighets- eller markägare registrerar själv din annons och ansvarar för innehållet i den. 

Lägg in en annons på Objektvision

Här finns även en användarmanual för hur du som fastighetsägare enkelt skapar ett annonsörskonto hos oss med kommun-paketet samt hur du skapar en annons. Klicka här 

Mark och exploatering

Den här sidan är till för dig som exploatör som vill vara med och utveckla Kristinehamn med verksamheter. Här kan du ta del av vilken ledig mark det finns just nu samt aktuella och kommande markanvisningar i kommunen. Du kan också se alla markanvisningar i vår digitala karta. Klicka här för att se hur det går till med markanvisningar.

Etableringsområden för handel 

Det mesta av den nuvarande handeln i Kristinehamns tätort är etablerad i stadskärnan och i två större handelsområden: Broängen och Drevsta. Kommunens avsikt är att fortsätta utveckla handeln i dessa områden.

Förutom nedanstående etableringslägen i stadskärnan, Drevsta och Broängen, finns även enstaka lediga lägen på andra platser i tätorten. Information om dessa kan lämnas av kommunens planeringsavdelning eller av oss på Närsam.

I centrums stadskärna finns både lokaler och mark lämplig för centrum- och detaljhandel. Stadskärnan har god tillgänglighet för gående, cyklister och bilister med flera större parkeringsplatser i direkt anslutning till butiksstråken.

Broängen ligger några hundra meter nordväst om centrum. Här pågår sedan flera år en accelererande omvandling från industri- och verksamhetsområde till handelsområde där äldre verksamheter successivt ersätts med nya handelsetableringar. Viss byggbar mark finns tillgänglig i dagsläget och ytterligare planläggningsarbete är planerat.

Drevsta, ca 1,5 kilometer söder om centrum, är idag ett mer traditionellt industri- och verksamhetsområde även om det förekommer viss handel längs infarten mot centrum. Här arbetar kommunen för att utöka den byggbara marken och möjliggöra ytterligare handelsetablering. I anslutning till Drevsta finns även obebyggda ytor lämpliga för större etableringar. Området har mycket goda anslutningar till E18 och väg 26.

Kontaktuppgifter

Madelen Richardsson - VD och näringslivschef
madelen.richardsson@naringslivssamverkan.se

0550-858 66

Lars-Eric Engström - mark- och exploateringshandläggare
larseric.engstrom@kristinehamn.se

0550-881 74

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".